Kurs

OAMS tilbyr mange faglige kurs innen Akuttmedisin

Våre faste Interne kurs

OAMS tilbyr en del kurs for medisinstudenter, men disse kursene er også tilgjengelig for andre studenter med interesse for  akuttmedisin. 

Vi trenger markører!

OAMS holder flere kurs som baserer seg på å holde akuttmedisinske caser. For å få gjennomført dette er vi avhengige av markører – det innebærer å spille syke/skadde pasienter. Som markør kan du få et godt innblikk i hva foreningen driver med, og du får møte en hyggelig gjeng med instruktører og deltakere! 

Hvis du er interessert kan du kontakte oss via mail til post@oams.no med navn og kull. 
Dette er helt uforpliktende, og du får være med på det du har lyst og mulighet til! Ingen forkunnskaper kreves, så dette er også en ypperlig læringsmulighet for dere i starten av studiet. 

AkuttMedisin-kurs 1:

Vet du hva du skal gjøre om du kommer til et skadested? Akuttmedisinkurs 1 er selve grunnsteinen av kursene vi tilbyr og gir deg de mest grunnleggende ferdighetene du trenger for å takle krisesituasjoner. Som helsepersonell er du pliktig til å hjelpe i akutte situasjoner utenfor sykehus. Derfor er det en svært god ting å både kjenne til og være i stand til å utføre grunnleggende førstehjelp.

Akuttmedisin-kurs 2

AMK2 er OAMS sitt mest avanserte og intense kurs. Det bygger å kunnskapen fra Akuttmedisinkurs 1 og foregår over to dager. Kurset byr på faglige utfordringer i form av 12 praktiske case-oppgaver som vil gi deg masse kunnskap og erfaring du kan ta med videre i studiet i praksis, klinisk eksamen og senere i turnustilværelsen. Du vil få e grundig gjennomgang av ABCDE-problemstilinger og anvendelse av medisinsk utstyr og medikamenter av en anestesilege. Kurset er åpent for studenter fra og med Modul 3.

Instruktør kurs

Visste du at OAMS også arrangerer kurs utenfor fakultetet? Noen av våre faste deltakere er sykepleiere på legevakten i Oslo, lærerstudenter ved OsloMET og andre bedrifter og idrettsklubber som ønsker å være litt mer beredt på krisehåndtering i hverdagen. Som instruktør får du ta del i det sosiale miljøet i foreningen, og tilegne deg masse faglig kunnskap. Du får også mulighet til å bli med på betalte oppdrag.

Ultralyd: eFAST & Traumesimulering

Er du interessert i traumer og medisin, eller har lyst til å bli bedre i ultralyd? På OAMS sitt kurs i eFAST og traumesimulering får du en innføring i hvordan ultralyd kan brukes i traumesammenheng! Det vil være fokus på at hver deltaker får god oppfølging og mye tid med proben. Kurset avsluttes med spennende ultralydrelaterte caser!

APK - Akutt pediatrikurs

APK er et kurs om håndering av akutt syke barn. Kursinnholdet består av en felles teorigjennomgang om sykdomspresentasjon og undersøkelsesmetodikk i møte med barn, samt simuleringstrening hvor deltakerne i grupper skal løse 5 inhospitale caser med levende markører som spiller pasienter og pårørende. Noen av stasjonene benytter også barnedukker til dette formålet.

MSB: Mini-StudentBEST

Mini-studentBEST er et timeplanfestet akuttmedisinsk simuleringskurs utarbeidet i et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og OAMS. Kurset tilbys til medisinstudenter ved UiO som går modul 3 termin 2. Det settes alltid opp 5 kurskvelder hvert semester, hvor hvert kurs varer i 3 timer.

Andre kurs

Kurs i avansert villmarksmedisin

Når ulykker skjer i villmarken trenger man mennesker med avansert kunnskap som kan ta ledelse i en stressende situasjon. Kurset er utviklet ut i fra dette behovet.

Ønsker du å booke oss?

Vi tilbyr også eksterne førstehjelps-kurs for private bedrifter. Er du interessert?