Mini-studentbest

Hva er MSB?

Mini-studentBEST er et timeplanfestet akuttmedisinsk simuleringskurs utarbeidet i et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og OAMS. Kurset tilbys til medisinstudenter ved UiO som går modul 3 termin 2. Det settes alltid opp 5 kurskvelder hvert semester, hvor hvert kurs varer i 3 timer. 

Hvem holder kurset?

Instruktørene er ansatt og lønnet av Det medisinske fakultet. Det er i tillegg to studenter som er ansvarlige for planlegging, organisering og gjennomføring av kurset.

Hva møter du på kurset?

Kurset består av en felles introduksjon, grupperotasjon mellom fire scenariostasjoner og en felles oppsummering til slutt. Det benyttes levende markører til de ulike stasjonene. Målet er at studentene skal lære seg å jobbe i team, ha god kommunikasjon med hverandre og gjøre en systematisk undersøkelse av akutt syke pasienter. Stasjonene veksler mellom inhospitale og prehospitale kasuistikker, hvor 1-2 instruktører veileder deltakerne gjennom casen, holder debrief og formidler faglige aspekter ved kasuistikkene.

Kurset er kvalitetssikret

Mini-studentBEST er initiert og faglig kvalitetssikret av:
Professor i prehospital akuttmedisin Mårten Sandberg
Overlege og førsteamanuensis Signe Søvik.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående kurset, send oss gjerne en melding gjennom vår Facebook-side eller send en e-post til post@oams.no. 

Vi gleder oss til å se deg på kurs!