Mini-studentbest

Hva er MSB?

Mini-studentBEST er et timeplanfestet akuttmedisinsk simuleringskurs utarbeidet i samarbeid mellom Det medisinske fakultet og OAMS.
Kurset tilbys til medisinstudenter ved UiO som går modul 3 termin 2, og holdes hvert semester.
Kurset består av 5 kurskvelder, der hvert kurs varer i 3 timer. 

Hvem holder kurset?

Instruktørene er ansatt og lønnet av Det medisinske fakultet. Det er i tillegg to studenter som er ansvarlige for planlegging, organisering og gjennomføring av kurset.

Hva møter du på kurset?

Kurset består av en felles introduksjon, grupperotasjon mellom fire case-stasjoner og en felles oppsummering til slutt.
Stasjonene veksler mellom inhospitale og prehospitale kasuistikker, der 1-2 instruktører veileder deltakerne gjennom casen, holder debrief og formidler faglige aspekter ved kasuistikkene.
Det benyttes levende markører til de ulike stasjonene. 

Målet er at studentene skal lære seg å jobbe i team med god kommunikasjon og gjøre en systematisk undersøkelse av akutt syke pasienter.

Kurset er kvalitetssikret

Mini-studentBEST er initiert og faglig kvalitetssikret av:
Professor i prehospital akuttmedisin Mårten Sandberg
Overlege og førsteamanuensis Signe Søvik.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående kurset, send oss gjerne en melding gjennom vår Facebook-side eller send en e-post til post@oams.no. 

Vi gleder oss til å se deg på kurs!