Innleggelse av PVK(perifert venekateter) er en gøy og en viktig ferdighet å besitte i en akuttsituasjon. Dette muliggjør administrering av medikamenter, væskeinfusjon, blodprøvetaking osv. I tillegg er dette en prosedyre man til daglig skal latekshanskes med i jobb på sykehus. Og eneste måte å bli god på er å øve!
Kveldene består av en demonstrasjon og resten av tiden er satt av til øving med veiledning fra våre instruktører.
 
Vi stiller med kanyler og annet utstyr (alle får så mange kanyler de vil ha)
Dere stiller med vener og om ønskelig venner!
 
Medlemmer 100,-
Ikke-medlemmer 200,-
(Medlemskontigent 50,-/år)
 
Krav: Medisin-/ odontologi-/ ernæringsstudenter må ha gjennomført blodkurs (tre kurs) i modul 1, blokk 3 for å kunne delta.