OAMS arrangerer en rekke kurs. Felles for alle våre kurs er at det skal være mest mulig praktisk læring (hands-on tid). Det blir holdt korte leksjoner i forkant av de praktiske øvelsene.
Under er beskrivelse av samtlige kurs:

Akuttmedisinkurs 1: Dette er et kurs i grunnleggende akuttmedisinske ferdigheter. Her vil vi gjennomgå og du får masse praktisk øvelse i skadestedsledelse, ABCDE-drill, Hjerte-Lunge Redning (HLR), blødningskontroll og FAST symptomer ved hjerneslag. Dagen avsluttes med spennende case-øvelser.

Akuttmedisinkurs 2: Kurset bygger videre på de ferdighetene du har tilegnet deg i Akuttmedisinkurs 1. Du vil få en grundig gjennomgang av ABCDE-problemstillinger og anvendelse av aktuell medisinsk utstyr og medikamentbruk med en anestesilege før du får bryne deg på caser som enten er prehospitale eller som foregår i akuttmottak. Kurset foregår over to dager og er åpent for medisinstudenter fra og med Modul 3.

Instruktørkurs: Å bli instruktør er et skritt videre i å bli aktiv i OAMS. Kurset har som mål å utdanne flinke instruktører til å holde våre kurs. Instruktørkurset gir deg muligheten til å videreutvikle de grunnleggende akuttmedisinske ferdigheter fra Akuttmedisinkurs 1 sammen med undervisning i pedagogikk og øvelse i å holde leksjoner. Kurset foregår over 2 kvelder.

HHLR-kurs: HHLR betyr Hjerte-Lunge Redning for helsepersonell. Detter er kurs laget og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og som er forespeilet for alle som kan basal HLR og er helsepersonell. Kurset varer i 3 timer og er særlig egnet for «first responders», som er helsepersonell. OAMS sine instruktører er NRR-godkjente. For mer informasjon, se www.nrr.org

PVK-kveld (perifert venekateter)/venflon: En kan ikke legge nok venfloner – øvelse gjør mester. Kveldene er en ypperlig sjanse til å øve seg på venfloninnleggelse. Kveldene består av en demonstrasjon og resten av tiden er satt av til øving med veiledning fra våre instruktører. For å delta på kvelden kreves det at en har gjennomført blodkurset i Modul 1 Blokk 3.

Eksternkurs: OAMS arrangerer også egne kurs for eksterne aktører. Disse tilpasses ut fra hva som ønskes og holdes av godkjente OAMS-instruktører.