Vårens PVK-kveld

Lyst til å stikke litt på medelevene dine etter skoletid også? Kom på PVK- kveld 11 April!   Innleggelse av PVK er en morsom og viktig ferdighet å besitte i en akuttsituasjon. Dette muliggjør administrering av medikamenter, væskeinfusjon, blodprøvetaking osv. I Les mer…