Kan du bruke en hjertestarter?

Som helsepersonell forventes det at du besitter kunnskap og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Før eller siden vil du møte alvorlig syke pasienter. Føler du deg trygg i en stanssituasjon?

 

HHLR betyr Hjerte-Lunge Redning for helsepersonell. Dette er et kurs laget og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og som er forespeilet for alle som kan basal HLR og er helsepersonell. Kurset varer i 3 timer og er særlig egnet for «first responders», som er helsepersonell.

OAMS inviterer til HHLR-kurs som tar sikte på å trene deg i eneredder- og toreddersituasjoner. Gjennom e-læring og praktisk trening vil du bli kurset i HLR på barn, voksne og gravide og du vil få mulighet til å bli kjent med relevante hjelpemidler.

OAMS sine instruktører er NRR-godkjente og deltakere vil få utdelt kursbevis etter endt og bestått kurs.
For mer informasjon, se www.nrr.org

Pris:

Medlem 250,-

Ikke-medlem 400,-

Livstidsmedlemsskap 200,- Rabatterte priser for eldre kull finner du her